SEKRETESSPOLICY

Skydd av personuppgifter

När du besöker www.curemedia.com insamlas uppgifter om dig som används till att anpassa och förbättra innehållet och de annonser som visas på webbplatsen. Om du inte vill att uppgifter om dig samlas in, bör du ta bort cookies på din dator (se användarguide) och undvika att besöka webbplatsen. Nedan följer en beskrivning av vilka uppgifter som samlas in, syftet med detta och vilka tredje parter som har tillgång till uppgifterna.

Cookies

Cookies är textfiler som skapas av webbplatsen och sparas på din dator, mobiltelefon etc. i syfte att känna igen enheten, komma ihåg inställningar, generera statistik och anpassa annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod, som t.ex. virus.

Du har möjlighet att ta bort eller blockera cookies.

Se följande guide: Hur hantera cookies 

Om du tar bort eller blockerar cookies kan det hända att webbplatsen inte fungerar optimalt eller att du inte får tillgång till visst innehåll.

Webbplatsen innehåller cookies från bl.a. följande tredje parter:

  • Google Analytics
  • Google Tag Manager
  • Linkedin Insights Tag
  • Hotjar
  • HubSpot
  • Facebook Pixel

Personuppgifter

Personuppgifter är alla slags uppgifter som på ett eller annat sätt kan hänföras till dig. När du besöker vår webbplats samlar vi in och behandlar ett flertal olika uppgifter av det slaget.  Detta sker i samband med att du besöker olika sidor, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, fyller i ett formulär eller en undersökning etc.

Typiskt sett samlar vi in och behandlar följande uppgifter: ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, IP-nummer, geografisk position samt vilka sidor du besöker (intressen). I den utsträckning du uttryckligen samtycker till det och själv skriver in uppgifterna behandlas dessutom: namn, telefonnummer, e-postadress, och adress. Detta sker vanligtvis i samband med att du fyller i ett formulär.

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och förhindra att de av misstag eller olovligen raderas, offentliggörs, förloras, reduceras eller avslöjas för obehörig, missbrukas eller på annat sätt används i strid med lagstiftningen.

Syfte

Uppgifterna används till att identifiera dig som användare och visa dig mer relevanta annonser på Google och andra webbplatser från tredje part, samt gör det möjligt att leverera de tjänster du har efterfrågat, som till exempel att skicka ett nyhetsbrev till dig. Dessutom använder vi uppgifterna till att optimera våra tjänster och innehållet på webbplatsen.

Lagringsperiod

Uppgifterna lagras under den period som tillåts enligt lag och raderas när de inte längre är nödvändiga. Lagringstiden avgörs av uppgifternas karaktär och syftet med lagringen. Det är därför inte möjligt att ange någon generell period för hur länge uppgifterna lagras innan de raderas.

Vidarebefordran av uppgifter

Data om din användning av webbplatsen, vilka annonser som visas för dig och som du eventuellt klickar på, geografisk position, kön, ålder etc. vidarebefordras till tredje part i den utsträckning uppgifterna är kända. I avsnittet om ”Cookies” ovan kan du se vilka tredjeparter det rör sig om. Uppgifterna används till att göra annonseringen mer relevant för dig.

Dessutom används ett flertal olika tredje parter för lagring och behandling av data. Dessa tredje parter behandlar uteslutande uppgifterna för vår räkning och har inte tillåtelse att använda dem för egna syften.

Personuppgifter som namn och e-postadress etc. vidarebefordras endast i det fall du samtycker till det. Vi använder endast databehandlare i EU, Sverige eller andra länder där dina uppgifter är tillräckligt skyddade.

Invändningar och klagomål

Du har rätt att få veta vilka uppgifter om dig vi behandlar. Dessutom kan du när som helst invända mot att uppgifter används. Du kan även återkalla ditt samtycke till att uppgifter om dig lagras och behandlas. Om uppgifterna är felaktiga har du rätt att kräva att de korrigeras eller tas bort. Vänd dig i så fall till: info@curemedia.se.